DRDA

سی روز ” سی جمله از بیان”

سی روز ؛ سی جمله از بیان~ – XBDF

ماجرا از آنجا شروع شد که گروه سی نفری آفرود سواران که با ۱۰ خودرو روز جمعه چهاردهم به دل کویر می‌زنند گروهی که بسیار حرفه‌ای بودند و تمام تجهیزات حتی جی پی اس را نیز به همراه گرفته بودند تا …

برچسب‌ها: