DRDA

مثنوی زندگے زیباست چشمے باز ڪن

زندگی زیباست چشمی باز کن – YouTube

زندگی زیباست چشمی باز کن/ 2020Zindagi zebast chashmi baz konVoice & Edit: Shayesta MoshfiqMusic: Aakash GandhiLyrics: ( Rumi) Mawlana Jalaluddin Muhammad bal…

متن زندگی زیباست ؛ ۲۵ جمله کوتاه امیدوارکننده و ۲ شعر زیبا

28/11/2021 · متن زندگی زیباست چشمی باز کن، شعر زندگی زیباست ای زیبا پسند و … را اینجا بخوانید. زندگی زیباست اگر چه هر روز و هر لحظه از آسمان غم ببارد. باز در زمین گل و پروانه و شکوفه‌های بهاری خودنمایی …

زندگی زیباست چشمی باز کن/ شهرام محمدی/ آذرخش

زندگی زیباست چشمی باز کن . گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست . عینک بدبینی خود را شکست علت عاشق ز علت‌ها جداست . عشق اسطرلاب اسرار خداست من میان جسم‌ها جان دیده‌ام . درد را افکنده درمان دیده‌ام دیده‌ام …

زندگی زیباست چشمی باز کن – اشعار نویسندگان – میهن فروم

06/03/2021 · زندگی زیباست چشمی باز کن زندگی زیباست چشمی باز کنگردشی در کوچه باغ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بستعینک بدبینی خود را شکستعلت عاشق ز علت ها جداستعشق اسطرلاب اسرار خداستمن میان جسم ها جان دیده امدرد را افکنده درمان دیده …

زندگی زیباست چشمی باز کن

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد‌بینی خود را شکسـت من مـیـــان جســـم‌ها جــان . برگ ریزان هنگامی که برگ های پاییزی را زیر پاهایت له می کنی،به یاد آور …

زندگی زیباست چشمی باز کن

زندگی زیباست چشمی باز کن زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد‌بینی خود را شکسـت من مـیـــان جســـم‌ها جــان دیـــده‌ام درد را افکنـــده درمـان دیـــده‌ام دیــــده‌ام بــر شـــاخه‌ها احـســـاسـ‌ـها می‌تپــد دل در شمیــــم یاسها زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست زندگی باغ تماشـــای خداســت

زندگے زیباستــ چشمے باز کنــ گردشے در کوچه باغ راز

زندگے زیباستــ چشمے باز کنــ گردشے در کوچه باغ راز کنــ.. هر که عشقشــ در تماشا نقشــ بستــ عینکــ بدبینے خود را شکستــ علتــ عاشقــ ز علتها جداستــ عشقــ اسطرلابــ اسرار خداستــ

زندگی زیباست چشمی باز کن

به نام خالق زیباییها زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد‌بینی خود را شکسـت من مـیـــان . درمان اعتیاد با روش dst (تدریجی) کنگره60

شعر در مورد زندگی ، زیباست و سخت و ساده و شاد و روستایی سالم

04/11/2021 · زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن. گردشـــی در کوچــه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست. عینک بد بینی خود را شکسـت. علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت. عشق اسطرلاب اسرار خداست

زندگـی زیباسـت چشمـی بـاز کـن

زندگـی زیباسـت چشمـی بـاز کـن. متن شعر: زندگـی زیباسـت چشمـی بـاز کـن گردشـی در کوچــه باغ راز کن. هر که عشقـش در تماشــا نقش بست عینک بد بیــنی خود را شکسـت. علت عـاشـق ز عـلتـها جـداسـت عشــق اسطرلاب اسرار خــداست. من …

زندگی زیباست چشمی باز کن… – زمزمه عـرفان

زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود …

زندگی زیباست چشمی باز کن.

زندگی زیباست چشمی باز کن..گردشی در کوچه باغ راز کن/هر که عشقش در تماشا نقش بست .. عینک بدبینی خود را شکست/علت عاشق ز علتها جداست.. عشق اسطرلاب اسرار خداست/من میان جسم ها جان دیده ام ..درد را افکنده …

زندگی زیباست چشمی باز کن – YouTube

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators …

شعر در مورد شروع دوباره ، زندگی و عشق و آغاز دوباره و متن شروع دوباره

27/11/2021 · زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن. گردشـــی در کوچــه باغ راز کن . هر که عشقش در تماشا نقش بست. عینک بد بینی خود را شکسـت. علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت. عشق اسطرلاب اسرار خداست. ⇔ ⇔ …

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد بینی خود را شکسـت علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت عشق اسطرلاب اسرار خداست من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام …

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن – عکس ویسگون

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـنگردشـــی در کوچــه باغِ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بستعینکِ بد بینیِ خود را شکسـتعلـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـتعشق اُسطرلابِ اسرار خداستمن مـیـــان جســـمها جــان دیـــده …

دلنوشته زیبا و احساسی از زندگی – سری 17

زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن . هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود را شکست. علت عاشق ز علتها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست. من میان جسمها جان دیده ام درد را افکنده درمان دیده ام. دیده ام بر شاخه …

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن. گردشـــی در کوچــه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد بینی خود را شکسـت. علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت عشق اسطرلاب اسرار خداست

زندگی زیباست چشمی باز کن

زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود را شکست علت #عاشق ز علت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار #خداست من میان جسم ها #جان دیده ام درد را افکنده درمان دیده ام دیده ام بر شاخه …

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن – زيـبـا نـــگـــار. هی تاکسی!! نگه دار!! … مثنوی‌هایـم همــه نو می‌شـود حرفـهایـم مــــرده را جــــان می‌دهــد واژه‌هایـم بوی بـاران می‌دهـــد + ۩ ۩ ۩ ۩ زيـبـا نـــگـــار ۩ ۩ ۩ ۩ | …

زندگی زیباست

زندگی زیباستچشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود را شکست علت عاشق ز علتها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست من میان جسمها جان دیده ام درد را افکنده درمان دیده ام دیده ام بر شاخه احساسها میتپد دل در شمیم یاسها زندگیموسیقی گنجشکهاست زندگیباغ تماشای خداست

‫جهان سبز – زندگـی زیباسـت چشمـی بـاز کـن… | Facebook‬

زندگـی زیباسـت چشمـی بـاز کـن گردشـی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقـش در تماشــا نقش بست عینک بد بیــنی خود را شکسـت علت عـاشـق ز عـلتـها…

زندگی زیباست …- هایپرکلابز

زندگی زیباست … زندگی زیبـاست چشمی باز کنگردشـی در کوچـه باغ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بستعینک بد بینی خود را شکسـتعلـت عـاشـق ز عـلتـها جـداسـتعشق اسطرلاب اسرار خداستمن مـیان جســم ها جــان دیـده امدرد را …

شعز مولاتا : زندگی زیباست

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن. گردشـــی، در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست. عینک بد بینی خود را شکسـت علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت. عشق، اسطرلاب اسرار خداست من مـیـــان جســـمها جــان …

زندگی زیباست – دل خسته از همه

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن. گردشـــی در کوچــه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست. عینک بد بینی خود را شکسـت. علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت. عشق اسطرلاب اسرار خداست

گنجینه شعر و ادبیات | شعر

شعر در مورد زندگی. زندگی زیباست چشمی باز کن. گردشی در کوچه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست. عینک بدبینی خود را شکست. علت عاشق ز علت ها جداست. عشق اسطرلاب اسرار خداست. من میان جسم‌ها جان …

شعر، زندگی زیبـاســـت

زندگی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن. گردشـــی در کوچــه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست. عینک بد بینی خود را شکسـت. علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت. عشق اسطرلاب اسرار خداست. من …

شعر از مولانا / عشق اسطرلاب اسرار خداست – آی هارت

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد بینی خود را شکسـت علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت عشق اسطرلاب اسرار خداست من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام …

زندگی زیباست

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش …

شعری از مولانا ، زندگـــی زیبـاســـت?

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن? . گردشـــی در کوچــه باغ راز کن? هر که عشقش در تماشا نقش بست?. عینک بد بینی خود را شکسـت? علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت?. عشق اسطرلاب اسرار خداست? من مـیـــان جســـمها …

زندگی زیباست چشمی باز کن لبخند زندگی

زندگی زیباست چشمی باز کن لبخند زندگی . دانلود لبخند بزن به زندگی:) (فیلم) دانلود لبخند بزن به زندگی:) زندگی رو ساده بگیر با همه زیرو بمش با همه سختی ها با همه ترس و غمش:( دانلود زندگی زیباست (فیلم) دانلود Farzin_hamsar (فیلم) دانلود …

زندگی زیباست – آینده‌نگاران مغز

25/11/2018 · اشتراک گذاری:زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد بینی خود را شکسـت علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت عشق اسطرلاب اسرار خداست من مـیـــان جســـمها …

زندگی زیباست | تالار گفتگو ترول ایرانی

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن/گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش درتماشا نقش بست/عینک بد بینی خود را شکسـت علـت عـاشــــق ز عـلتــها… ورود. تالار گفتگو ترول ایرانی. صفحه اصلی انجمن > تالار ادبیات > ادبی و …

زندگی زیباست

زندگی زیباست به هنگام اشغال روسيه توسط ناپلئون دسته اي از سربازان وي، درگير جنگ شديدي در يکي از شهر هاي کوچک آن سرزمين زمستان هاي بي پايان بودند که ناپلئون به طور تصادفي، از سربازان خود جدا افتاد.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﮔﺮﺩﺷﯽ ﺩﺭ …

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﮔﺮﺩﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻍ ﺭﺍﺯ ﮐﻦﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺩﺭ …

‫زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن… – دوست دارم پول ندارم | Facebook‬

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد بینی خود را شکسـت علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت عشق اسطرلاب اسرار خداست من مـیـــان…

علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت – موفقیت – موفقیت برای تو

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن//گردشـــی در کوچــه باغ راز کن. هر که عشقش د ر تماشا نقش بست//…عینک بد بینی خود را شکسـت

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,